Tijdens de inspiratieavond met Martijn en Alline wordt dieper ingegaan op spiritualiteit.

Wie of wat zijn we in essentie, wat is werkelijk? Als we ons lichaam en het denken kunnen gadeslaan, wat is dan dat dieperliggende Zelf?

Aan de hand van oude meesters en hun geschriften, moderne leraren en onze eigen ervaringen, gaan we de dialoog aan. Door ervaringen en inzichten te delen komen we allemaal meer te weten over onszelf. Wat geloof je nog over wie je denkt te zijn? 

In de diepste zin is er geen onderscheid, is alles non-duaal. Er is een eenheid, of beter gezegd een gezamenlijke bron, waaruit alles ontstaat en alles weer in oplost. Waarom lijkt het alsof we hier het contact mee zijn kwijtgeraakt? 

Op deze avonden proberen we dieper te gaan dan alleen filosoferen. Het eigen directe ervaren is het uitgangspunt. We zullen deze avond starten met een inspirerende tekst, waarna we in gesprek gaan over het onderwerp van de avond. Vervolgens is er een meditatie, waarin het ervaren centraal staat. We sluiten af met een kopje thee. 

Praktische informatie

Thema: Alles is energie
Datum
: vrijdag 7 april
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Kosten: € 12,50
Locatie: Studio Leela, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens
Meer informatie en opgave: aan@allinevandermeulen.nl

Ik doe graag mee

Martijn Zitman

Magnetiseur

Alline van der Meulen

Yogadocente