Het Innerlijke kind

Het Innerlijke kind

Het was op een avond na een zware werkdag dat ik vermoeid op een stoel was geploft. Op zolder bij het raam liet ik even alles gaan. Ik merkte dat mijn uiterste vermoeidheid niet alleen met de zware saaie werkdag te maken had. Ik was moe van mezelf, ik zag dat er continu iets bleef knagen in mij. Het had alles te maken met verlangen.

Er was een verlangen wat maar niet volledig ingevuld kon worden. Ik werd er moe van en er schoot een zinnetje door me heen: ‘Je bent toch geen bedelaar? Je bent een koning!’ Het zijn de woorden van mensen als Osho die mij dan richting geven.

Ineens kwam het in mij op om eens volledig in dat verlangen te duiken zonder er iets aan te doen verder. Het duurde maar even toen ik dieper begon in te voelen en het ineens begon te zien. Ik doorzag opeens alle schijn, niet in de buitenwereld maar dit keer in mijzelf. Niets was ik, keek overal doorheen en zag dat het allemaal niets anders is dan een harnas, een bescherming.

Een Helder licht doorstraalde ineens mijn hele systeem van binnenuit en het voelde heel teder en kwetsbaar. Ook was er herkenning, herkenning van mezelf als jong kind, totaal open en onschuldig. Vroeger echter was er angst, om vertrapt te worden als een teder bloemetje. Daar was het harnas voor, om Dat te beschermen, gevormd uit angst.

Dit harnas is als jong kind al begonnen zich te vormen en er ontstaat een gehele persoonlijkheid uit. Op zich geen probleem zou je zeggen alleen heeft deze persoonlijkheid het roer overgenomen en de essentie versluierd. Het harnas hoeft ook niet weg, alleen te worden gezien voor wat het is. Dan kan het dienend aan je essentie zijn werk blijven doen maar nu zonder angsten en verlangens die alleen maar voortkwamen uit onwetendheid.

In werkelijkheid ben ik een kind uit het Licht, zoals ieder ander, en in het juiste licht gezet en gezien is het leven een prachtig schouwspel. Een tijdelijke weerspiegeling van iets wat Werkelijk is, niet te vatten of te benoemen. We kunnen en mogen het slechts Zijn en uitdragen op onze eigen unieke wijze. Zo blijft alles zich ontwikkelen, tot in het Oneindige Licht.