Het kosmische Licht

Het zijn weer de donkere dagen voor kerst. Van oudsher werden dan lichtfeesten gegeven, vele gebruiken van toen zitten nog steeds in onze kerstviering. We eten goed om aangesterkt de winter door te komen die straks komt, we branden lichtjes om het duister te verdrijven. Ook zie je groenblijvers als hulst in kerststukjes en de dennenboom. Deze groenblijvers stonden van oudsher symbool voor het eeuwige leven. Hoe donker en doods alles ook lijkt, diep van binnen sluimert er nog leven.

De terugkeer van het licht heeft meer betekenis dan alleen de terugkeer van meer zonlicht en langere dagen. Er is ook een spirituele betekenis.Dit zou je ook de terugkeer naar het licht kunnen noemen. Het licht dat we zijn kwijtgeraakt toen het ego zijn intrede deed. Er weet van hebben werkt niet zoals de ervaring van dit licht zelf.

De eerste keer toen ik dit magnesium felle licht leerde kennen was in een katholieke kerk met kerstviering. Alleen wist ik toen niet dat dit vanuit mezelf kwam en verbeeldde me ik Jezus en twee engelen. Ik had ook wel eens in mijn kindertijd dat de hele kamer ineens licht was, altijd met een rustgevend gevoel tot een gelukzaligheidsgevoel erbij. Later verdween dit licht een tijdje uit mijn leven. Totdat ik op mijn 18e boeken las van Douwe Tiemersma, Baghwan en Alexander Smit. Deze boeken gingen over je ware Zelf, God, Bewustzijn, non-dualiteit.

Na een stuk gelezen te hebben en even te mediteren kwam het steeds vaker voor dat de kamer weer vol licht was. Ik kwam er ook achter dat het van binnen tevens alles licht was. Ik zag dat elke cel van het lichaam licht was. Alles bestond uit lichtenergie. Golven van gelukzaligheid, weet hebben van je goddelijke essentie.

Door deze ervaringen wist ik me later door donkere tijden heen te slaan. Er was weet van het licht, al was het soms behoorlijk goed verborgen achter een dik pak donkere wolken.

Dit Kosmische of goddelijke licht werkt nu ook door mij heen als ik via handoplegging mensen magnetiseer. Het is een liefdevolle en helende kracht die zowel fluweelzacht als zeer krachtig kan zijn, een beetje net als water.

Werken met dit licht is dan ook het mooiste wat er is. Zowel bij het behandelen als in gesprek op inspiratie avonden, is het dit licht wat aan het werk is.