Het mystieke Hart

Een hartmeditatie

De moderne mens is gewend geraakt om gedurende de dag de aandacht in het hoofd te hebben. Voortdurend bezig met denkprocessen, waarnemen via ogen, oren, neus en mond. Het voelen is op de tweede rang komen te staan of wordt zelfs onderdrukt. Hierdoor zijn we rationeler geworden. 

Via de ratio kunnen we onszelf maar ten dele begrijpen en ontplooien. Het heeft de moderne mens veel gebracht maar willen we onszelf volledig kunnen ontwikkelen dan zullen we toch in balans moeten komen met het gevoel. Anders stapelen emoties zich op tot ze niet meer te onderdrukken zijn en wordt men ziek, fysiek en/of mentaal. De liefde kan zijn werk niet doen en men komt niet meer tot bloei.

Als we ons gevoelsbewustzijn gaan verkennen, dan kunnen we dat het best doen via liefdevolle aandacht. Emoties zijn een soort hard geworden gedachten, die zich vastzetten in verschillende delen van het lichaam. Met liefdevolle aandacht naar de emoties kijken kan veel problemen oplossen.

 

Merk je ook op dat je aandacht, de energie, vooral in je hoofd zit? Probeer dan het volgende eens uit:

Ga even rustig zitten of liggen. Sluit de ogen en voel de aandachtsenergie in het voorhoofd. Adem rustig en diep door. Laat de aandacht nu zakken naar de neus, de mond, kin, keel, langzaam naar beneden totdat je uitkomt bij het hart. Als er gedachtes opkomen, dan laat je die voor wat ze zijn en je richt je weer op het hart. Voel dat de energie daar anders aanvoelt, zachter. Hartenergie is liefdesenergie en voelt bijna vloeibaar. Eventueel kun je even denken aan iemand waarvan je zielsveel houdt, of anders denk je aan je hond of kat, als het maar echte liefde is. Laat vervolgens deze liefdesenergie meevloeien via de bloedbanen door je hele lichaam heen. Grovere stukken energie zoals emoties kunnen nu langzaam aan smelten en oplossen in die liefdevolle aandachtsenergie. 

De warme liefdesenergie kan nu nog verder stromen, buiten het lichaam, totdat de hele ruimte waarin je verkeerd is opgenomen in die liefdesenergie. Deze energie kan zich steeds verder uitreiken, totdat het hele bestaan erin is opgenomen, de sterren, planeten, het gehele universum. Het kan zich tot in het oneindige ontwikkelen, alle kanten op. Naar voren, naar achteren, links, rechts, boven en onder. Totdat de aandacht volledig open is. Alles is opgenomen en bestaat uit liefdesenergie. Een oceaan van liefde.

Ook als de ogen weer open gaan, vanuit de positie van het waarnemen, mogen gedachtes en gevoelens opkomen. Door deze bewust en liefdevol aandacht te schenken, worden ze zachter en rustiger. Een stille vrede van waaruit alles verder gaat als gevolg. Er is weer eenheid en balans.