Loading posts...
  • De aangeboren Kracht van het magnetiseren

      Toen ik jong was In mijn vroege kindertijd merkte ik al snel op dat ik anders was dan andere kinderen. Ik was een zeer gevoelig kind dat vaak paranormale en spirituele…

  • Desiderata

    Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen. Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen, zeg…

  • De invloed van Douwe Tiemersma

    Vanaf mijn 17e jaar kreeg ik steeds meer interesse in spiritualiteit, in de Kracht achter alles en vooral interesse in mijn eigen zelf zijn. Mijn vader merkte deze interesse op in mij…